Budgetcoaching

Is Budgetcoaching iets voor u?

  • Wilt u overzicht over uw inkomsten en uitgaven?
  • Heeft u zicht op uw rekeningen?
  • Zijn uw uitgaven hoger als uw inkomsten?
  • Heeft u zicht op wat u te besteden heeft?

Wat is budgetcoaching?

Budgetcoaching is u helpen uw geldzaken op orde te houden of weer op orde te krijgen.

Budgetcoaching geeft u antwoorden op vragen als:

Hoe kan ik op een verantwoorde wijze omgaan met mijn geld?
Inzicht krijgen in koopgedrag en het te besteden bedrag.

Hoe kan ik zelfstandig mijn financiële huishouding voeren?
Inkomsten en uitgaven in evenwicht houden met ondersteuning van het bijhouden van maand- en jaaroverzichten.

Hoe leer ik mezelf een gezonde financiële levensstijl aan?
Stap voor stap: Door een concreet samen vastgelegd stappenplan. In gesprekken wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten en opdrachten om uw finaciële levensstijl gezond te houden en te maken. Gemiddeld zijn 5 gesprekken nodig om uw doelen te behalen, soms zijn 1 of 2 gesprekken voldoende om aan een gerichte vraag te werken. Na 3-6 maanden kan een afspraak gemaakt worden voor een (laatste) voortgangsgesprek.

Voor vragen of een vrijblijvend oriënterend gesprek: contact.