Weverink .........What’s in a name?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

Analyse en verklaring:


Naam betreft een adresnaam
Zeer veel familienamen zijn van toponiemen (aardrijkskundige namen) afgeleid. Deze namen geven aan waar men vandaan kwam (herkomstnamen), welk gebied of landgoed men bezat of beheerde, of welke huizen men al dan niet met bijhorend land in eigendom of pacht had.
Bij deze laatste groep duiden de namen tevens aan waar men woonde. (Straatnummers waren immers nog niet ingevoerd!) Dit type naam wordt dan ook wel met de term 'adresnaam' van de herkomstnamen onderscheiden. Herkomstnamen gaan voornamelijk terug op namen van steden, dorpen en landen; adresnamen op microtoponiemen: namen van huizen, velden, waterlopen, straten.

Voorbeelden van adresnamen:
- Van der Heide, Hordijk, Van der Meulen, Nijdam, Verdonk, Van der Werf
- Boerderijnamen in het (noord)oosten van het land eindigend op -ing of -ink: Aalderink, Bruggink,Weverink, Joling, Lanting, Lieftink, Oonk.
- Andere boerderijnamen als Nijhof, Bronsvoort, Nooitgedagt
- Huizen en herbergen: Bontekoe, Fortuin, Hardebol, Hoppezak, Nagtglas, Spiegel, Van der Wereld.
Tot deze subgroep behoren ook de namen die aan scheepsnamen zijn ontleend.


specifieke componenten:
ink
Aanvankelijk had het achtervoegsel -ing/-ink een patronymische functie: Aalderink, voorheen Alardink = behorend tot de familie van Alard. In de middeleeuwen verloor het achtervoegsel deze functie; patroniemen werden voortaan gevormd met het achtervoegsel zoon of dochter, waarvan in familienamen de buigings -s of -en en/of de versleten vorm -se(n) resteert: Aalders, Alards, Aartsen.
Namen met -ing/-ink waren vooral in het oosten van het land overgegaan op de woonplaatsen, op de erven of boerderijen van de betreffende families. Latere bewoners ontleenden hun achternaam aan deze woonplaatsen. Hoewel de meeste van deze namen oorspronkelijk een roepnaam bevatten, wordt dit type naam om de latere lokaliserende functie tot de adresnamen gerekend.
Omdat -ing/-ing als achtervoegsel productief werd bij de vorming van boerderijnamen, werden ook namen gevormd die niet van roepnamen waren afgeleid, bijvoorbeeld Veldink bij 'veld', Westerink naar aanleiding van westelijke ligging, Meijering van de meier (beheerder), Smeenk uit Smedink van de smid.
(Bron: Meertens instituut.)
De Achterhoek

Om dit uit te leggen moet ik even iets uitleggen over de gebruiken in de Achterhoek van voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811.(Bij keizerlijk decreet (Napoleon) werd een ieder in Nederland die nog geen geslachtsnaam had bevolen binnen een jaar een geslachtsnaam aan te nemen)
In de Achterhoek werden voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811 huisnamen als achternaam gebruikt. Daar heette men naar de boerderij waar men woonde. Zolang de boerderij van vader op zoon overgaat, lijkt dat op een erfelijke geslachtsnaam. Maar de achternaam verandert als men verhuist, bijvoorbeeld om in te trouwen op een andere boerderij. Deze gewoonte wordt in bepaalde gebieden, zoals inWinterswijk, nog steeds gehanteerd. Mensen zijn daar beter bekend bij hun boerderijnaam dan bij hun officiële achternaam. Soms is zelfs een combinatie van achternaam en boerderijnaam mogelijk, zoals Leferink op Reinink, Jagers op Akkerhuis, Busger op Vollenbroek en Scholte op Reimer. Het achtervoegsel '-ink', '-ing' of '-inga' heeft betrekking op 'bij de familie van'. (bron: Wiki)
Goed, als je dit vertaalt naar onze familie dan lees je dat Christina Winkelscholt gehuwd was met Hendrik Weverink en woonde op ‘het Weverink’. Ze hadden één zoon.
Hendrik stierf jong en zij bleef achter op de boerderij. Kort hierop trouwde ze opnieuw met Willem Gotink. Deze huwde in op ‘het Weverink’. Ze krijgen tenminste vier zonen en deze zien we dan ook allemaal terug onder de achternaam Weverink i.p.v. Gotink. Kijk je naar hun kinderen dan is de achternaam Gotink helemaal verdwenen. Zie de parenteel hieronder.
Parenteel van Christina WINKELSCHOLT

I.2 Christina WINKELSCHOLT (Winkelschott), geboren voor 1710
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1727 te (Gld) met Henricus (Hendrik) Aelbertsen WEVERINK (Weeverinck), geboren voor 1700 te Vorden (Gld)? Overleden op 04-07-1728 te Vorden (Gld), zoon van Aelbert WEVERINK (Weverinck) en Aeltje.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-05-1729 te Vorden (Gld) (N.G.G.) met Willem GOTINK (Weverink), geboren circa 1700 te Ruurlo (Gld), overleden op 01-02-1783 te Vorden (Gld)? Begraven op 05-02-1783 te Vorden (Gld)? Zoon van Garrit GOTINK, landbouwer, veehouder, en Geertje SCHUTTEN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Albertus (A(a)lbert, Alberti) WEVERINK (Weverik), gedoopt op 29-12-1727 te Vorden (Gld) (getuige(n): Berent Onstingh et Maria Weverink.).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 22-02-1752 te Vorden (Gld) (R.-K.) (getuige(n): Gerardus Weverik en Aleijdis Ensink) met Joannæ (Johanna) TEUTER, geboren voor 1736 te Vorden (Gld)??
Uit het tweede huwelijk:
2. Gerardus (Garrit, Garret Jan, Gerardi, Gart) GOTINK (WEVERINK) (Weverik), gedoopt (R.K.) op 30-07-1730 te Vorden (Gld) (getuige(n): Theodorus ter Stegen et Christina Gotingh), overleden op 12-02-1788 te Hengelo (Gld) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-05-1761 te Vorden (Gld), gehuwd voor de kerk op 25-05-1761 te Vorden (Gld) (R.-K.) (getuige(n): Aleijdis Ensink en Berentje Sasse) met Joanna (Janna, Johanna) LAARMAN (Laerman(s)), geboren circa 1738 te Hengelo (Gld), overleden op 02-03-1820 te Hengelo (Gld), dochter van Jan LAERMAN.
3. Henricus (Hendrik) GOTINK (WEVERINK) (Weverick, Wewerick), gedoopt op 05-02-1732 te Vorden (Gld) (getuige(n): Gerardo Gotink et Maria van Loenen (patrini)).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 27-04-1770 te Vorden (Gld), gehuwd voor de kerk op 01-05-1771 te Vorden (Gld) (R.-K.) (getuige(n): Maria Spaan en Jacobus Meijer Zijts) met Hendrina (Hendrika) NIEUWENHUIS (Neijenhuijs, Nienhuijs), geboren voor 1755 te (Gld), overleden op 27-07-1781, dochter van Gerrit NIEUWENHUIS.
4. Andreas (Dries, Andries,) GOTINK (WEVERINK), gedoopt (R.K.) op 15-01-1735 te Vorden (Gld) (getuige(n): Joannes Groot Onstein (alias Leemrijs) et Euphemia Gotink), overleden voor 1798.
Ondertrouwd op 10-06-1763 te Vorden (Gld), gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-07-1763 te Vorden (Gld), gehuwd voor de kerk op 04-07-1763 te Vorden (Gld) (R.-K.) (getuige(n): Henricus Kleinheijliger et Aleijdis Ensink) met Gertrudis (Geertrui, Geertje, Geertjen) BRINK (Brinck,Brinks), geboren voor 1748 te Vorden? (Gld).
5. Hermanus GOTINK (WEVERINK), gedoopt op 15-01-1742 te Vorden (Gld) (getuige(n): Henricus Onstein et Aeltje Ibink).

Als je nu kijkt naar de verschillende takken in de stamboom zie je dat Christina Winkelscholt de takken verbindt via haar beide echtgenoten:

-Hendrik Weverink vertegenwoordigt de Weverinken onder de link Groningen.

-Willem Gotink Weverink vertegenwoordigt de overige Weverinken onder de link Achterhoek (w.o. ik ook Twente heb ondergebracht), Andijk en Canada.

-De Weverinken onder de tab Amsterdam, zijn afkomstig uit de omgeving van Nordhorn (D) Ze zijn tot op heden niet één, twee, drie te linken aan de overige takken. Wie weet.................

aaaaaaaaaaaaiii