Atlantikwall Wapens & Munitie Museum

www.awmm.org

 

     Stichting AWMM    

 

De Stichting Atlantikwall Wapens & Munitie Museum (St. AWMM):

-         heeft als doel: het opzetten, instandhouden en uitbreiden van een museum teneinde een zo breed mogelijk beeld te geven van de ontwikkeling en van de technieken van wapens en munitie en verdedigingswerken in het algemeen en die welke gebruikt werden in en om de Atlantikwall in het bijzonder en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord. (officiële doelstelling)

-         is opgericht: op 12-12-2005. Het idee bestond al geruime tijd, omdat de munitiecollectie van één van de leden van de Wg. BOA een heel grote omvang heeft gekregen en er de conclusie werd getrokken dat er in de gehele Atlantikwall niet zo’n museum bestaat.

-         heeft leden: die een grote collectie munitie en ook wat wapens bezitten.

-         is bereikbaar onder: awmm@quicknet.nl

-         heeft website: www.awmm.org

St. AWMM zoekt nu nog (steeds) naar een ruimte om het museum in te
vestigen.
    

          Foundation AWMM    

 

The Foundation Atlantikwall Weapons & Munitions Museum (St. AWMM):

-        has the objective: to erect, maintain and expand a museum in order to give a width as possible image of the to the development and the techniques of weapons and ammunitions and defence-works in general and which who were used in and around the Atlantic wall in particular and further more al which connects to one and another direct or in-direct or therefore can be of importance, everything in the greatest meaning of the word (official goal).

-         has been founded: on 12-12-2005. The idea existed for a long time, because the ammunition collection of one of the members of Wg. BOA became very large and the conclusion was drawn that in the whole Atlantic wall no such museum exists.

-         has members: who own a large collection of ammunitions and also some weapons.

-         can be reached at: awmm@quicknet.nl

-         owns website: www.awmm.org

     Stifftung AWMM    

Die Stiftung Atlantikwall Waffen & Munitions Museum (St. AWMM):

-         heeft als doel: het opzetten, instandhouden en uitbreiden van een museum teneinde een zo breed mogelijk beeld te geven van de ontwikkeling en van de technieken van wapens en munitie en verdedigingswerken in het algemeen en die welke gebruikt werden in en om de Atlantikwall in het bijzonder en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord. (officiële doelstelling)

-         is opgericht: op 12-12-2005. Het idee bestond al geruime tijd, omdat de munitiecollectie van één van de leden van de Wg. BOA een heel grote omvang heeft gekregen en er de conclusie werd getrokken dat er in de gehele Atlantikwall niet zo’n museum bestaat.

-         heeft leden: die een grote collectie munitie en ook wat wapens bezitten.

-         ist erreichbar unter: awmm@quicknet.nl

-         hat website: www.awmm.org

 

test