St. AWMM

Stichting Atlantikwall Wapens & Munitie Museum

Voor het behoud van de bewapening van de Atlantikwall!

PRESENTEERT:

Het Atlantikwall Wapens & Munitie Museum in Fort bij IJmuiden op Forteiland.
Luchtfoto Forteiland88erPantsergalerijDuitse munitie gebruikt in Festung IJmuidenStrandversperringen, zogenaamde TetraedersWapenkamerMuseumbunker R. 644
Home Disclaimer Onze websites over Bunkers, Wapens en Munitie Over ons Links Informatie St. AWMM Expositielocaties Museum Sponsors

 

Update 16.12.2010  Sponsors van het AWMM:
Rectalux is ook gespecialiseerd in verandas, carports, serredaken en nog veel meer.


 
KLD
 
Belangrijke mededeling!
Algemeen:
De onderstaande websites relateren aan de Tweede Wereldoorlog en dientengevolge wordt U geconfronteerd met Nazi-symbolen en wapens en munitie. Deze websites dienen slechts tot het geven van historische informatie.
St. AWMM: De Stichting Atlantikwall Wapens & Munitie Museum neemt middels deze disclaimer afstand van de verheerlijking van (vuur) wapens.
Haar website dient slechts ter informatie over historische (vuur) wapens uit de periode 1940-1945 en de geschiedenis ervan. Tevens de ontwikkeling van deze wapens tot en met 1945. De stichting heeft slechts als doelstelling het behoud en geven van informatie (ontwikkeling en techniek) over historische (vuur)wapens. Zie ook onze doelstelling.
Sponsors van onze stichting kunnen en mogen niet worden gekoppeld aan het verheerlijken en gebruik van (vuur)wapens.
Zij steunen slechts een stichting welke het behoud van historisch materieel en de geschiedenis daarvan nastreeft.
Important message!
General:
The below mentioned websites relate to the Second WorldWar en therefore You will be confronted with Nazi-symbols ans weapons and munitions. These websites serve mearly the purpose of giving historic information.
St. AWMM: The foundation Atlanticwall Weapons & Munitions Museum takes with this disclaimer distance from the deference of (fire) arms. It's website mearly serves to give information about historic (fire) arms from the period 1940-1945 and  history of it. Evenso the defellopment of these weapons up until 1945. The foundation mearly has as it's objective the presservation and giving information (defelopment and echnics) of historic (fire) arms. (Also see our objective)
Sponsors of our foundation can and may not be linked to the deference and the use of (fire) arms.
They mearly support a foundation which has as it's aim to preserve historic material and the history of it.
Wichtiger Hinweis!
Algemeines: Unterstehende websites beschäftigen sich mit dem zweitem Weltkrieg und darum werden Sie confrontiert mit Nazi-Abzeichen und Waffen und Munition. Dieser websites dienen nur für das geben von Historische informationen.
St. AWMM: Die Stiftung Atlantikwall Waffen & Munitions Museum distanzier sich mit dieser Disclaimer von Verherlichung von (Schieß) Waffen.
Die Stiftung hat nur als Absicht die behaltung und das geben von Information (entwicklung und Technik) über Historische (feuer) Waffen (Sehe auch unsere Ziel).
Sponsoren können und dürfen nicht verbunden werden an den Verherlichung und gebrauch von (Schieß) Waffen.
Sie unterstützen bloß eine Stiftung welche strebt nach die behaltung von Historisches materiaal und die Geschichte davon. 
Stichting Atlantikwall Wapens & Munitie Museum is nog steeds op zoek naar spullen uit de periode van voor 1945.
Heeft U nog iets liggen waar U vanaf wilt?

Mail ons dan op: awmm@quicknet.nl