ISO++ concept

Communicatie
De specifieke technische kenmerken van een “ISO++-woning” zijn mede gebaseerd op goed en deugdelijk werk op de bouwplaats. In de jarenlange ervaring die VBM ook als aannemer heeft opgedaan is duidelijk geworden dat bijvoorbeeld een (KOMO-) attest niet alles zegt over de kwaliteit van het product en dat traditionele bestekken en details geen garantie geven voor een goede uitvoering.

Om de aannemer bewust te maken van met de name energetische gevolgen van bepaalde handelingen hebben wij specifieke kwaliteitskaarten ontwikkeld om te komen tot een “ISO++-woning”. Voor iedere arbeidsgang is een kwaliteitskaart gemaakt op een leesbare ARBO-achtige wijze. Weinig tekst en veel praktijkfoto’s.

Met name de speciale foto’s van de kierdichtheidmetingen en de infrarood opnamen blijken in de praktijk bij te dragen aan de bewustwording bij alle betrokken partijen.  Bij alle bouwprojecten vindt specifieke controle door ons plaats op de correcte naleving van de kwaliteitskaarten.


Kwaliteitskaarten