ISO++ concept

De “ISO++-woning”:
Het ISO++ concept is een recente doorontwikkeling van VBM van de “ISO-budget-woning. De ISO++ woning is een woningconcept met een zeer goede kierdichting, een 'minimale' laagtemperatuur HR-luchtverwarmer en een HR-warmteterugwinning. Het isolatiepakket van de gehele woning (dus ook bij de aansluitdetails!) is zodanig uitgebalanceerd zonder noemenswaardige warmteverliezen, dat het energieverbruik voor de verwarming van de middenwoning nog slechts 300-350 m3 aardgas per jaar bedraagt.
De isolatieschil heeft een Rc van meer dan 3,5 m2k/W, de vloer 3,0 m2k/W en het dubbelglas heeft een u-waarde van ca 1,1 W/m2K. Bij dit concept, wat niet ontwerp gebonden is, zijn de meerkosten nihil t.o.v. de traditioneel ontworpen woning door enerzijds kostenefficiënte maatregelen en door anderzijds “goed en deugdelijk” te bouwen.
Bij dit concept, wat niet ontwerp gebonden is, zijn de meerkosten nihil t.o.v. de traditioneel ontworpen woning. TNO heeft de energiezuinigheid van onze “ISO++-woning” in 2004 onderzocht en geconcludeerd: “op basis van een EPC-berekening een gasverbruik voor de ruimte-verwarming voor een middenwoning van 300-400 m3 realistisch is onder de voorwaarde dat het bewonersgedrag ook conform de EPC-uitgangspunten is.
Samen met de Hogeschool Amsterdam hebben wij een aantal gerealiseerde ISO++ woningen in de praktijk onderzocht op het werkelijk energieverbruik. Gebleken is dat er daadwerkelijk sprake is van een bijzonder laag energieverbruik voor de ruimteverwarming. Om de gegevens actueel te houden geven een aantal bewoners al gedurende 3 jaar nog steeds maandelijks hun meterstanden aan ons door.

Duurzaamheidprijs
In 2002 hebben wij van gemeente Alkmaar de Duurzaamheidprijs gewonnen voor de “ISO++-woning”  waarbij de combinatie van idealisme en realisme geprezen werd alsmede de samenwerking tussen de partijen. Voortdurende innovatie bij VBM leidt tot verdere inpassing van duurzame energie, energiebesparing en het efficiënt inzetten van bestaande energiebronnen met in achtname van het bouwproces, comfort en prestaties.