ISOzero Meet- en Demonstratiewoning

Bouwmarktkoeling - Resultaten:

Naast het hoge energiegebruik is deze vorm van koeling door de neveneffecten ongewenst bij een kierdichte woning omdat de balans verstoord wordt vanwege het ontbreken van een luchttoevoer. Ondanks dat kan worden aangenomen dat de kierdichtheid van de beganegrondvloer voldoet aan de geldende normen van het bouwbesluit, vindt er toch een luchttransport plaats vanuit de kruipruimte zodra de ‘bouwmarktkoeling’ wordt aangezet. De gevels en daken zijn blijkbaar beter kierdicht. Door luchttransport vanuit de kruipruimte bestaat de kans op toename van ziekmakers in de woning zoals vocht, methaan en radioactieve radon. Indien er een raam opengezet zou worden om de onderdruk te vermijden heeft de koeling geen zin als de buitenlucht bij dat raam warmer is dan binnen aangezien er dan door die toevoer van die warme buitenlucht weer extra gekoeld moet worden. Dat is ‘dweilen met de kraan open’.