ISOzero Meet- en Demonstratiewoning

Bouwmarktkoeling - Inleiding:

Het onderzoek "bouwmarktkoeling" wordt financieel ondersteund middels de "InnovatieVouchers" van SenterNovem en uitgevoerd door projectpartners VOS’ Projectontwikkeling, Nordic Europe en Koppen Vastgoed en uitgevoerd door TNO.