ISOzero Meet- en Demonstratiewoning

Climahuis - aanleiding van het project:

Ontstaanswijze Climahuis: Door de verkregen inzichten in de Meet- en Demonstratiewoning van Vos’ Projectontwikkeling in Alkmaar is met name de onderlinge samenhang van bouwwijze, energiegebruik en comfort duidelijk geworden.
In deze woning is een uniek meetsysteem aangebracht waarbij de energiestromen en het comfortniveau bijna 2 jaar lang zijn gevolgd door TNO en ECN. Met ruim 80 sensoren is iedere minuut de optredende temperatuur, luchtsnelheid, vochtigheid en energiestromen (inclusief zoninstraling) in alle vertrekken van de woning gemeten en in een groot databestand opgeslagen. Voor TNO was dit in haar geschiedenis het grootste monitoringsysteem op afstand van een woning. Er is per vertrek inzicht verkregen over de warmtelast en de koellast alsmede welke factoren deze in welke mate beïnvloeden(1).
De goede resultaten zijn op 29 maart 2006 kenbaar gemaakt in een door TNO georganiseerde workshop voor een groot aantal marktpartijen. Om deze goede resultaten te halen was er wel een omvangrijke en kostbare installatie benodigd. Tijdens deze workshop zijn veel ideeën geopperd voor een “Climahuis” zonder direct oplossingen te zoeken in een uitbreiding van de installatie en om hiernaar specifiek aanvullend onderzoek te doen (3).
Wij hebben die uitdaging opgepakt en een projectteam samengesteld van vooraanstaande ondernemingen en de wetenschap om het “Climahuis” gestalte te geven (4). Eind 2006 is de eerst Climakamer gerealiseerd in de Meet- en Demonstratiewoning van Vos’ Projectontwikkeling in Alkmaar.

(1)zie TNO rapport 2006DR0546/B d.d. 17-07-2006 ISOzero Meet- en Demonstratiewoning.
(3)zie notulen “Naar een woning die binnen gezonder is dan buiten” d.d.16-04-2006.
(4)zie notulen “Climahuis” bouwkundig en “Be-therm” d.d.15 december 2006.

Samenwerkingsverbanden/samenstelling projectorganisatie:

Partners onderzoek en realisatie 1e Climakamer:
Koppen Vastgoed: Initiator
Vos’ Projectontwikkeling BV: Facilitering
EcoTherm: Fabricage en levering wand,- vloer,- en plafondplaten
Brink Climate Systems: Fabricage en levering ventilatiesysteem
Isover Saint Gobain: Fabricage, levering en montage warmtewerend glas
Hager Tehalit: Fabricage, levering en montage elektrische installatie
Kamp Bouwbedrijf BV: Montage en afwerking Climakamer
TNO: Metingen en analyses comfort Meet-demonstratiewoning
ECN: Analyses comfort Meet-demonstratiewoning

Omvang/schaalgrootte van het project (bijv. aantal woningen):

Dit energiebewust initiatief zal meerdere partijen stimuleren omdat hiermee een nieuwe markt wordt aangeboord met een ongekend potentieel.

Energiebesparingsresultaat:

Behalve initiatieven vanuit de corporaties om het woningbestand energiezuiniger te maken zijn er ook plannen om de particuliere woningeigenaar te benaderen voor een energiezuinigere woning. Met name in sociale herstructeringswijken wordt een gezamenlijke aanpak nagestreefd van particulier en corporatiebezit. De verwachting is dat in een groot aantal gevallen de woning niet van de buitenkant kan worden geïsoleerd maar wel vanuit de binnenkant, om o.a. architectonische redenen. Het Climahuis concept kan voor de binnenisolatie een belangrijke rol spelen en tevens een invulling geven voor een energiezuinige warmte en ventilatie vraagsturing.
Indien het Climahuis hierin slaagt zal de inpact op de energiebesparing en het terugdringen van woonlasten en comfort en binnenmilieu bijzonder groot zijn.

Herhaalbaarheid:

Door niet alleen te streven naar een energiezuinig en comfortabel concept maar ook te sturen op een betaalbaar concept, hebben zich partijen gemeld om dit product verder uit te ontwikkelen en actief de markt te bewerken. Het is de verwachting dat gezien de grootte van de markt andere partijen hierop concurrerende concepten zullen gaan ontwikkelen en op de markt zetten.
Corporaties en overheid hebben de intentie uitgesproken in de komende regeerperiode op grote schaal het woningaanbod te herstructureren. Dit geldt zowel voor de achterstandwijken als ook voor de breedte van het bestand. Hierbij speelt energiebesparing een essentiële rol. Dit schept behoefte aan een doordacht concept als het Climahuis.
In het platform PeGO worden de mogelijkheden onderzocht op instrumentaria om ook de particuliere eigenaar te stimuleren tot . energiebesparende renovatie van de woning.

Innovativiteit:

De combinatie van een pakket bouwkundige en installatiekundige verbeteringen voor renovatie is een innovatie op zich. Door na-isolatie, een goede kierdichtheid en vraaggestuurde verwarming en ventilatie wordt de warmtevraag en de koellast teruggedrongen in de bestaande bouw op ruimte niveau.