ISOzero Meet- en Demonstratiewoning

Climahuis - doelstelling van het project:

De komende jaren staat Nederland voor een grote uitdaging. De Gebouwde Omgeving is goed voor circa 35% van het totale energiegebruik van Nederland. Besparing op dit energiegebruik heeft een grote impact op de CO2 uitstoot. Beperking van de CO2 uitstoot is noodzakelijk om de klimaatverandering tot een halt te roepen. Verschillende partijen waaronder de woningcorporaties hebben de ambitie uitgesproken om het energieverbruik van hun woningbestand terug te dringen.
Een recentelijke bijeenkomst van de WHO in Bonn over energiearmoede maakt duidelijk dat steeds grotere groepen in Europa van energie worden uitgesloten door stijgende kosten. De verwachting is dat de energiekosten in de toekomst blijven stijgen. Energiekosten worden een steeds groter onderdeel van de vaste lasten. Uit NIBUD-onderzoek blijkt dat met name de gestegen kosten voor huur, energie, en (zorg)verzekering zwaar drukken op het budget van de 65-plusser. Zo was een alleenstaande met een AOW-uitkering die in een huurhuis woont, in het jaar 2000 nog 42% van zijn inkomen kwijt aan de vaste lasten. In 2006 is dat percentage opgelopen tot 50%.
Een oplossing hiervan kan zijn om de zwakkere groepen in de samenleving te ondersteunen met subsidies. Echter gezien de verwachting van hogere energievraag is het de vraag hoe lang landen binnen Europa dit kunnen opbrengen. Om een structurele en duurzame oplossing hiervoor te bieden is het noodzakelijk om de energievraag terug te dringen.
In de jaren 70 hebben na-isolatie en het terugdringen van het energiegebruik geleid tot veel schade en klachten. Het is daarom zaak om niet alleen zorg te dragen voor een energiezuinige woning maar ook een gezonde en bouwfysisch doordacht concept. Een ander fenomeen dat optreedt binnen goed geďsoleerde woningen is dat de temperaturen van de kamers in een woning buiten de comfortgrenzen vallen. Veel bewoners hebben een voorkeur van een slaapkamer die 4-5 graden lager is dan de woonkamer. Door een goed geďsoleerde gebouwschil en het feit dat slaapkamers boven de woonkamer zijn gesitueerd en of aan de zuidwest kant worden de gewenste temperaturen in de slaapkamer vaak overschreden.

Climahuis, energiebesparing nieuwe stijl:

In de bestaande woningvoorraad kan enorm veel energie bespaard worden. De vraag is echter hoe (snel) en tegen welke kosten. Het uitgangspunt daarbij is vaak gehele renovatie of sloop en herstructurering met daarbij gepaard gaande hoge kosten. Na-isolatie is een alternatief maar kan niet altijd aan de buitenzijde plaats vinden. Ook wordt met deze maatregel niet tegemoet gekomen aan de individuele comfortwensen van de bewoners.
Het Climahuis is een concept bestaande uit enerzijds een slim isolatiepakket en anderzijds een lokale climatisering. Het sluit aan bij de concepten die binnen de samenwerking TNO-ECN Building Future worden ontwikkeld om lokaal te kunnen klimatiseren en te ventileren. De mogelijkheden zijn tweeërlei:
  • Verbeteren van het individueel regelbare comfort en energiegebruik in comfortzones van de woning;
  • Compartimenteren van het gebouw, waardoor een koelere slaapkamer mogelijk is ten opzichte van een warmere woonkamer. Hierdoor is een betere vraagsturing mogelijk van warmte en ventilatie. Recent TNO onderzoek geeft aan dat, afhankelijk van de isolatie van de buitenschil, een besparing op gasverbruik van 150 tot 250 m3 per jaar kan worden behaald. Wel dienen passieve maatregelen te worden genomen om oververhitting op de begane grond in de zomer te voorkomen.
Op de plek in de woning waar normaliter het merendeel van de tijd wordt doorgebracht, de slaapkamer, kunnen alle bekende storende elementen op een relatief eenvoudige en vooral energiezuinige wijze in een keer worden weggenomen. Wie kent het niet; te warme slaapkamers, ramen open waardoor geluid en insecten naar binnen komen, etc.
Voor de bewoner worden storende elementen zoals oververhitting, koude, geluid, CO2, vocht, etc. effectief weggenomen waardoor de nachtrust daardoor weer terugkeert. Gelijktijdig zal er enorm veel energie worden bespaard.
Principe Climahuis is gebaseerd op comfortverhoging volgens de Trias Energetica en de Trias Financia:
  1. Geen grotere installaties, wel kleiner;
  2. Minder en meer comfortgerichte verwarming, geen actieve inefficiënte koeling;
  3. Slim vraaggestuurd ventilatiesysteem op CO2 concentratie en vochtgestuurd;
  4. Warmtewerend glas;
  5. Speciaal voor dit doel samengestelde isolatieplaten met ‘ideale’ eigenschappen die van binnenuit worden aangebracht aan de wanden, vloer en plafond;
  6. Een optimale kierdichting.

Prestaties Climahuis:

De eerste resultaten van een prototype Climahuis zijn zichtbaar, controleerbaar en zelfs voelbaar. Er heerst een nagenoeg constante temperatuur in de slaapkamer en achtergrondgeluiden zijn vrijwel verdwenen. “Muffe” lucht komt niet meer voor. Lees verder ..........

Het Climahuis, de ultieme kans voor mens en milieu!