ISOzero Meet- en Demonstratiewoning

Climahuis - concrete uitwerking:

Daadwerkelijk 'Goed en deugdelijk isoleren’ vormt samen met zonwering de essentiële basis voor Gezonde, Energiezuinige en Comfortabele Woningen zonder noemenswaardige meerkosten.

Het meest wezenlijke, de definitie van een 'gezonde woning' bestaat niet!

Agentia die de gezondheid beïnvloeden:
1. Radon 2. NO2, CO, SO2
3. Legionella 4. Benzeen
5. Hoogspanningsleidingen 6. Biologische agentia: huisstofmijt/schimmel
7. Formaldehyde (spaanplaat, multiplex) 8. VOS (verf etc.)
9. Wegverkeerslawaai 10. Burengeluid
11. Geluid van installaties 12. Inbraakonveiligheid
13. Te hoge temperaturen 14. Opgeslotenheid (inpandige gangen)
15. Stof (schoonmaak-onvriendelijkheid) 16. Te hoge/lage RV
17. Onvoldoende daglicht 18. Pollen (groen)
19. Tocht 20. Geuren (keuken, installatie)
21. Bezonning (noord oriëntatie eenzijdig) 22. Toegankelijkheid
23. Zicht op bezoekers 24. Ruimtelijke kwaliteit (verdiepingshoogte)
25. Elektromagnetische straling (gsm) 26. Draairichting deuren (privacy)
27. Inkijk van buiten 28. Sloten op kamers (privacy)
29. Daglichtkwaliteit (verkleuring) 30. Belemmering uitzicht
31. Stank (bedrijven) 32. Gebruik kunstlicht
33. Kleuren gebruik in de woning 34. Toegepaste bouwstoffen

Door de vorenstaande agentia te elimineren/te beperken zal een woning die gezonder is dan buiten binnen handbereik gaan komen.

Naar een woningconcept dat binnen gezonder is dan buiten.


Uitvoering:
Climakamer
Resultaat Climakamer

De eerste resultaten zijn in de Meet- en Demonstratiewoning zichtbaar, controleerbaar en zelfs voelbaar. Er heerst een nagenoeg constante temperatuur in de slaapkamer en achtergrondgeluiden zijn vrijwel verdwenen. “Muffe” lucht komt niet meer voor.
Wordt vervolgd ......