ISOzero Meet- en Demonstratiewoning

Monitoring - inleiding:

Rondom de meet- en demonstratiewoning vindt een uitvoerig monitoringsprogramma plaats. Van vele door VBM gerealiseerde woningen wordt het energieverbruik en de energieopbrengst gemonitord. Dit zorgt voor meer inzicht op vele terreinen.

Monitoring energieverbruik:

Naar aanleiding van een onderzoek naar de energiezuinigheid van onze “ISO++-woning” heeft TNO in 2004 in een rapport geschreven dat “op basis van een EPC-berekening een gasverbruik voor de ruimteverwarming voor een middenwoning van 300- 400 m3 realistisch is onder de voorwaarde dat het bewonersgedrag ook conform de EPC-uitgangspunten is.”.

Samen met de Hogeschool Amsterdam hebben wij een aantal gerealiseerde ISO++ woningen in de praktijk onderzocht op het werkelijk energieverbruik. Gebleken is dat er daadwerkelijk sprake is van een bijzonder laag energieverbruik voor de ruimteverwarming. Al 3 jaar lang geven vele ISO++ bewoners nog steeds maandelijks hun meterstanden aan ons door. Als dank voor de medewerking hebben de bewoners een ‘verbruikskaart’ ontvangen.

Monitoring energieopbrengst:

In de ‘Stad van de Zon’ heeft VBM al voor ruim 1,5 MegaWatt aan PV gerealiseerd op de daken van meer dan 450 woningen waardoor wij hiermee de koploper in Nederland zijn geworden. In opdracht van de gemeente Heerhugowaard en in samenwerking met de Hogeschool geven de bewoners al geruime tijd de maandelijks opgewekte zonnestroom aan ons door. Als dank voor de medewerking krijgen de bewoners mettertijd een ‘opbrengstenkaart’ van hun pv-systeem.