ISOzero Meet- en Demonstratiewoning

Nieuw PV-dak concept:

De Meet- en Demonstratiewoning is uitgevoerd met een PV-installatie van 3400 Wp volgens een nieuw PV-dak concept.

Dakdoos

Een houten dakdoos vormt de basis van het concept. Deze doos met een onderhuid van 11 mm en een bovenhuid van 16 mm plaatmateriaal is volledig gevuld met minerale wolisolatie. De bovenhuid is 16 mm dik om beloopbaar te zijn en om voldoende 'vlees' te geven voor de bevestigers van de aluminium profielen waarop de PV-panelen worden gemonteerd. In de bovenhuid zijn iets verdiepte sparingen gemaakt om daar de doos met verzonken houtdraadbouten aan de muurplaat te kunnen vastzetten. Al in de fabriek wordt op de dakdoos een EPDM-folie gelijmd, die naderhand met de aluminium rail nog min of meer mechanisch wordt bevestigd. De folie is met overlappen op de vier kopse kanten van de doos doorgezet. Dit heeft twee functies: de doos tijdens transport en op de bouw beschermen tegen indringend vocht en een goede aansluiting te kunnen maken bij het nok- en gootdetail. Over de doorvoeropeningen voor de bedrading van de PV-panelen worden gedeeltelijk verlijmde ronde stukken EPDM aangebracht. Nadat de EPDM-folie is aangebracht, wordt daarop van nok naar goot een stelsel aluminium profielen vastgeschroefd. Om de waterdichtheid te garanderen zit aan de onderkant van de profielen een strook zelfklevende EPDM en zit achter de schroefkop een neopreen volgring. Om thermische uitzetting van het aluminium te kunnen opvangen zijn de schroefgaten iets groter dan de schroefschacht en worden de profielen, maximaal twee meter lang, 5 mm vrij van elkaar bevestigd. De profielen hebben een speciaal ontwikkelde doorsnede om de eveneens speciaal ontwikkelde bevestigingsclips voor de PV-panelen in te kunnen vastklemmen.

Bouwfysisch gedrag

Omdat we te maken hebben met een kouddakconstructie is de kans op inwendige condensatie aanwezig. TNO Bouw heeft het condensatierisico onderzocht met berekeningen en met experimentele metingen op een proefdak. Het onderzoek toonde aan dat vooral ingebouwd vocht een risico met zich mee kan brengen. Het is dus zaak om te voorkomen dat er vochtopname plaatsvindt tijdens de periode tussen productie in de fabriek en definitieve afdichting op de bouwplaats. Om die reden is de EPDM-folie ook omgezet tot op de zijkanten van de dakdoos. Als extra veiligheid is tussen de binnenhuid en de isolatie hygrodiode, een speciale vochtregulerende folie aangebracht. Deze folie is waterdampdoorlatend in de warme zomerperiode, waardoor eventueel ingebouwd vocht de constructie naar binnen toe kan verlaten.
Verder is de kierdichting een belangrijk aandachtspunt, want vochtige binnenlucht mag absoluut niet doordringen naar het inwendige van het dak. Daarom steekt de speciale dampremmende folie ook door om bij de langsnaden elkaar te kunnen overlappen en zo van element naar element een doorlopende luchtdichte laag te vormen.

Montage

Door de grote mate van prefabricage van de dakconstructie neemt de montage op het werk nog maar weinig tijd in beslag. Direct na de plaatsing worden de langsnaden tussen twee dakdozen en de sparingen voor de houtdraadbouten afgedicht met respectievelijk stroken en ronde stukken EPDM. De constructie is nu waterdicht en men kan beginnen met het plaatsen van PV-panelen. De panelen worden vastgezet met speciaal ontwikkelde klemclips. De clips verankeren zich in de aluminium profielen door ze na het indrukken in het profiel een kwart slag te draaien. De montage van de panelen gebeurt van boven naar beneden.
Aluminum profielen en clips vormen een uniforme bevestigingswijze en zijn niet gekoppeld aan welk PV-leverancier ook. Door te spelen met de h.o.h.-afstanden van de profielen en de clips is elk type PV-paneel te bevestigen. Zie verder: door VBM gerealiseerde PV-projecten.

Detail clip


EPDM in fabriek


Opslag op bouwplaats


Montage kap


Montage PV-panelen


Detail profielen


Montage PV-panelen

Teamleden ontwikkeling dakconcept:

Initiatiefnemer en projectleider: Vos' Projectontwikkeling te Alkmaar
Fabrikant dak: VURENHAWA te Vuren
Dakbedekking: PHOENIX Benelux te Heiloo
Dakdekker: Witteveen Daktechniek Noord te Drachten
PV-modules: BP SOLAR & SolarNed
Dakbedekking: TNO Bouw te Delft
Ontwikkeling clips: Axys Innovations en TNO Bouw
Productie railsysteem en clips: Alcoa Architectural Systems te Drunen
Financiële ondersteuning: Novem te Utrecht