ISOzero Meet- en Demonstratiewoning

PV montage geframede modules:

Op initiatief van VBM is een uniek universeel railsysteem met bevestigingsclips voor een hellend PV-voldak ontwikkeld waarmee de Meet- en Demonstratiewoning is uitgevoerd.
De panelen worden vastgezet met speciaal ontwikkelde klemclips. De clips verankeren zich in de aluminium profielen door ze na het indrukken in het profiel een kwart slag te draaien. De montage van de panelen gebeurt van boven naar beneden.
Aluminum profielen en clips vormen een uniforme bevestigingswijze en zijn niet gekoppeld aan welk PV-leverancier ook. Door te spelen met de h.o.h.-afstanden van de profielen en de clips is elk type PV-paneel te bevestigen.

Montage:

Download hier de montage voorschriften [pdf bestand ca. 294kB]


Enkele resultaten:

Meer projecten