ISOzero Meet- en Demonstratiewoning

Inleiding:

In 1991 heeft Vos' Bouwmaatschappij (VBM) het eerste "10 PV-project" van Nederland gebouwd in Heerhugowaard die op projectniveau aan het openbare elektriciteitsnet is gekoppeld. Het energiebedrijf (toenmalige PEN) heeft destijds nagenoeg de volledige regie in handen gehad.

Enkele kenmerken van dat project zijn:
- 10 geschakelde huurwoningen met een inhoud van ca. 325 m3;
- Totaal ca. 25 kWp (ca. 250 m2 PV-dakoppervlak);
- Omdat VBM destijds al voorzag dat er een volwaardige waterkerende laag noodzakelijk was onder de PV-panelen, is er een compleet zinken onderhuid op het dak gemonteerd. Hierdoor zijn tot op heden geen lekkages ontstaan;
- De kosten per Wattpiek bedroeg ca. € 16,-

Verdere projectdetails zijn te lezen in "PV projecten in Nederland, Het PV-project in Heerhugowaard", nummer 2, december 1997, Novem.

In 1999 raakte VBM officieel betrokken bij een bijzonder ambitieus PV-project de ‘Stad van de Zon’ door de ondertekening van de Intentie-verklaring “financiering 5 MW zonnecellen in Hal gebied” op 12 april 1999 door de Provincie Noord-Holland, gemeente Alkmaar, gemeente Langedijk, gemeente Heerhugowaard, Energie Noord West NV en de verenigde projectontwikkelaar Hallokaties CV. De bedoeling was dat er een effectieve bijdrage zou worden geleverd aan de ontwikkeling van zonnestroom. Daarbij gaat het om het opdoen van ervaring, het verbeteren van de prijs-prestatieverhouding van systemen en het vergroten van het draagvlak van zonnestroom.

Volgens de overheid zijn de criteria voor een goed PV-project:
  1. Een perfect product
  2. Vele bewustwordingsprojecten
  3. PV eigendom van bewoner
  4. De rol van de overheid (provincie en gemeente)
  5. De onrendabele top voor PV wegsubsidiëren
  6. Convenanten tussen gemeenten en partners
De doelstelling die VBM bij dit deelproject nastreeft is toepassing van grootschalige zonne-energiedaken waarmee trendbreuk wordt gerealiseerd in zowel kosten als bouwlogistiek, met inachtneming dat de verantwoordelijkheden behorende bij deze toepassingen op de juiste plaats komen te liggen.

De navolgende hoofdstellingen zijn daarbij in acht genomen:
  1. Zorg dat er niets op het dak komt waar bouwkundig twijfels door of over bestaan.
  2. Zorg vooraf voor een klimaat waarbij de kennis van de deskundigen gedeeld wordt.
  3. Leg de verantwoordelijkheden op de juiste plaats.

Stelling 1:
Niets op het dak waar bouwkundige twijfels over bestaan, bleek een lastige opgave te zijn. De in de PV-wereld verkrijgbare profielen die doorgaans op de daken worden gemonteerd blijken in de praktijk de nodige bouwkundige problemen te veroorzaken door vaak een cumulatie van verschillende factoren. Ons idee daarom voor een universeel profiel met correcte bouwkundige aansluitingen is mede dankzij Novem met vakkundigheid van Axys Innovations en diverse marktpartijen succesvol doorontwikkeld. Het resultaat is een patentwaardige rail met universele clips.

Stelling 2:
Het delen van de kennis, was opvallend omdat wij hebben moeten constateren dat een aantal gerenommeerde bedrijven en instanties de door ons vereiste openheid niet wilden of konden geven. Zij die dat wel konden zijn door ons geselecteerd en hebben hun deskundigheid bij ons ingebracht. Dankzij hen kregen wij een compleet inzicht over de prijsopbouw en de aanwezige problematiek zodat wij het plan van aanpak konden maken. Gaandeweg zijn wij de spil geworden van een netwerk van circa 15 partijen, met meer dan 30 deskundigen die allen zeer enthousiast met de nodige gedrevenheid achter de schermen hebben gewerkt aan de voltooiing van het PV-project.

Stelling 3:
De verantwoordelijkheden op de juiste plaats leggen, lijkt logisch. Echter, in de praktijk wordt vaak op het laatste moment een onverwachte wending veroorzaakt als er gebrekkige communicatie vooraf heeft plaatsgevonden.

Zie verder: nieuw PV-dak concept
Zie verder: door VBM gerealiseerde PV-projecten

  Eerste ‘10'-PV-project