ISOzero Meet- en Demonstratiewoning

Radon:

Radon zit in elk huis. In Nederland worden concentraties aangetroffen die variŰren tussen 5 en 400 Becquerel per kubieke meter lucht Becqerel is een maat voor de radioactiviteit van een stof). De radonconcentratie in huis hangt af van zeer veel factoren zoals bodemsoort, bouwmaterialen, bewonersgedrag, aard van de woning en wijze van ventileren.
De gemiddelde radonconcentratie in nieuwbouwwoningen is in twintig jaar, sinds de jaren 70, met 50 procent toegenomen. De toename van de radonconcentratie binnenshuis wordt veroorzaakt doordat meer radon vrijkomt uit de huidige bouwmaterialen en doordat nieuwbouwwoningen steeds beter worden ge´soleerd. Hierdoor wordt de lucht in woningen minder vaak ververst.

Radon gaat met geen enkel ander materiaal een chemische verbinding aan. Het inademen brengt dan ook nauwelijks risico's met zich mee. Het gas wordt direct weer uitgeademd. Radon is echter radioactief is: het valt uiteen in andere (radioactieve) stoffen. Die stoffen hechten zich aan rondzwevende stofdeeltjes, die weer worden ingeademd. Als deze stofdeeltjes zich op longweefsel vastzetten, kan dit weefsel door de afgegeven straling worden beschadigd. Op deze manier kan op den duur longkanker ontstaan.
De radonconcentratie in de kruipruimte is doorgaans aanzienlijk hoger dan in het huis. Verblijf in de kruipruimte levert echter geen acuut gevaar op. Wel is het aan te bevelen het verblijf in de kruipruimte zo kort mogelijk te houden.

Om hoge radonconcentraties te voorkomen zijn met name bij nieuw te bouwen woningen allerlei maatregelen denkbaar, zoals afdichting van de vloer op de begane grond en het aanbrengen van extra ventilatievoorzieningen.
Ubbink heeft in de Meet-demonstratiewoning met succes een nieuw ventilatiesysteem getest waarmee wordt voorkomen dat radonconcentraties uit de kruipruimte de woning binnendringen. Het systeem wordt thans vervolmaakt en binnenkort bij meerdere nieuwbouwwoningen uitgetest.