ISOzero Meet- en Demonstratiewoning

Uniek meetsysteem:

Om de energiestromen en het comfortniveau in de ISOZERO woning goed te kunnen volgen is door TNO een uniek meetsysteem aangebracht. Met ruim 80 sensoren worden iedere minuut de optredende temperaturen, luchtsnelheden en vochtigheid en in alle vertrekken van de woning en alle energiestromen (inclusief zoninstraling) gemeten en in een groot databestand opgeslagen. Dit databestand is door de bij het project betrokken bedrijven op ieder moment via internet op afstand uit te lezen. Zo blijft iedereen betrokken bij het project en kunnen de prestaties van de woning op de voet worden gevolgd. Ook voor TNO is dit in haar geschiedenis het grootste monitoringsysteem op afstand.

Meetapparatuur in de ISOZERO Meet- en demonstratie woning

Op het statief in de kamers is de volgende meetapparatuur aangebracht:

1) Temperatuursensoren (4x):

Hiermee wordt de luchttemperatuur op verschillende hoogtes in de kamer gemeten. Deze is uiteraard van belang bij de beoordeling van het wooncomfort. Naast het absolute niveau van de temperatuur is ook het verschil in temperatuur op verschillende hoogtes van invloed.

2) Zwarte bol:

Hiermee wordt warmtestraling vanuit de omgeving gemeten zoals van de wanden, vloer en plafond en de zoninstraling door het raam. De warmtestraling is een belangrijk aspect bij de beoordeling van het comfort.

3) Luchtsnelheidsensoren:

Hiermee wordt de luchtsnelheid ter plekke gemeten. Een te hoge luchtsnelheid leidt tot tochtverschijnselen en dus tot een onbehaaglijk binnenklimaat.

4) Vloersensoren:

Ook de vloertemperatuur is van belang voor het wooncomfort. Dit wordt met sensoren gemeten die op (het niet door de zon beschenen deel van) de vloer zijn aangebracht.

 

Meetopstelling TNO