ISOzero Meet- en Demonstratiewoning

Doelstelling:

Energiezuinigheid leidt in veel gevallen tot comfortproblemen: condensatie, schimmel, vermindering van het binnenmilieu en oververhitting in de zomer. Daardoor is het een uitdaging om de installaties zo efficiŽnt mogelijk in te kunnen zetten waarbij het comfort gewaarborgd blijft of zelfs verbeterd wordt.
De verwachting is dat de toenemende energiezuinigheid consequenties zal hebben voor de comfortbeleving van de bewoners. Waarschijnlijk zal in de nabije toekomst een vraag ontstaan naar zomerkoele woningen, in analogie met de opkomst van koeling in autoís. Conventionele airconditioning heeft als nadeel het hoge primaire energiegebruik en een ongunstige verspreidingseffect in de ruimten.
Uit oogpunt van energiezuinigheid is het wenselijk dat een zomerkoele woning gerealiseerd moet kunnen worden met passieve koelingmethoden, d.w.z. zonder dan wel met minimaal gebruik van primaire energie. Daarnaast is de inzet van duurzame energiebronnen onmisbaar, hetgeen weer vragen oproept ten aanzien van de bouwkundige en installatietechnische inpassing ervan.
Het project beoogt de kennis te verwerven die nodig is om op termijn een nul-energie woningconcept te kunnen realiseren met als randvoorwaarden een goed comfort en geringe meerkosten. De te verwerven kennis heeft zowel betrekking op de installatie- als op de bouwtechniek.
 
Achtergevel ISOzero