Toekomstconcepten

Thans wordt een nieuwe Meet- en Demonstratiewoning voorbereid waarbij als basis alle leerervaringen van dit project worden meegenomen.
De woning wordt minimaal energieleverend en binnen gezonder dan buiten.